Cookies (kakor) och villkor för användning

Webbplatsen tillhandahålls under förutsättning att du godkänner villkoren i detta dokument
utan ändringar. Läs nedanstående villkor och friskrivningar noggrant innan du använder
webbplatsen. Genom att besöka platsen godkänner du villkoren. Du får inte använda platsen
om du inte godkänner dem. Vi tar inget ansvar för skador eller förluster av något slag, som
uppstått i samband med användning av innehållet på denna webbplats. Allt innehåll på denna
plats, bland annat men inte begränsat till text, film, design och grafik, är vår egendom. Alla
varumärken är vår egendom eller tillhör respektive ägare som gett oss rätt att använda dem.
All kontaktinformation som lämnas via kontaktformulären på denna webbplats hanteras
konfidentiellt och kommer enbart att användas till de syften som avses med kontaktformuläret.
ver.1.0 – 2018-05-04

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. Cookies (kakor) är en liten textbaserad datafil som
sparas i webbplatsbesökarens dator. Precis som de flesta webbplatser använder vi cookies till
att förbättra användbarheten och ge våra besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som
möjligt.

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ändra inställningarna i din
webbläsare. Att ta bort cookies och/eller inte tillåta att de sparas kan dock innebära att du
inte kan använda alla delar av vår webbplats.

Vi använder cookies för att samla in statistik kring användningen av vår webbplats. Denna
webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc.
(”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att
kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan
cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras
till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i
syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på
webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med
aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna
information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar
informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med
annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa
inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni
inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna
webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de
syften som beskrivs ovan.
Vi delar i allmänhet inte personlig information med någon tredje part utan att vi efterfrågat
och fått ditt uttalade medgivande. Vi skyddar din personliga information med tekniska och
administrativa säkerhetsåtgärder.

Allmänt

Villkoren för användning kan när som helst ändras genom att detta tillkännagivande
uppdateras


Villkor för användare av webbplatsen

Följande är villkor i ett avtal mellan dig och HHP. Genom att gå in, visa och/eller använda
HHP:s webbplats, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa
villkor och följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive exportlagar och återexportlagar
och förordningar. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda HHP:s hemsida. Vår
webbplats kan innehålla andra meddelanden om äganderätt och copyright-information, vilket
måste beaktas och följas. Information på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter
eller tryckfel. HHP förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera informationen på denna
webbplats utan förvarning vid varje given tidpunkt. Detta ska även gälla för ändringar och/eller
förbättringar i de produkter som beskrivs på denna webbplats. HHP övertar inga garantier eller
skyldigheter beträffande fullständighet och riktighet i den information som finns på webbplatsen
och användningen av sådan information sker på mottagarens risk. HHP ansvarar inte eller
garanterar att problem kan lösas med hjälp av de uppgifter som lämnas av HHP. Via
kopiering/överföring av någon information, beviljar hhp inga licenser till patent, andra
immateriella rättigheter och upphovsrätter. HHP begär att ingen konfidentiell information eller
annan information skickas till HHP via denna webbplats. Observera att all information eller
material som vi får på detta sätt kommer att anses INTE vara konfidentiell. Om HHP ändå tar
emot konfidentiell information eller material ger du hhp en obegränsad oåterkallelig rätt att
använda, representera, modifiera, reproducera, utföra, överföra och distribuera denna
information/material. Du godkänner också att HHP har rätt att använda idéer, tekniker och
begrepp som du har skickat oss.
HHP får dock inte släppa ditt namn eller på annat sätt publicera det faktum att du har lämnat
material eller annan information till oss, såvida inte:
HHP får ditt tillstånd att uppge namnet på avsändaren.
HHP informerar dig innan material eller information som du skickar till en viss del av den här
webbplatsen kommer att publiceras med ditt namn på den eller om HHP är skyldig att göra det
enligt lag.


Global tillämplighet

Information och bilder som HHP publicerar på World Wide Webb kan innehålla
korshänvisningar till eller information om produkter och tjänster som inte finns i ditt land.
Sådana referenser innebär inte att HHP för närvarande eller i framtiden har för avsikt att erbjuda
dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. HHP:s förpliktelser avseende dess produkter
omfattas endast av de avtal enligt vilka de tillhandahålls. Om du får en produkt från HHP via
denna webbplats utan att ingå ytterligare ett avtal, är denna produkt eller den tjänst du köper ”ASIS”.
Detta innebär att inga garantier alls, uttryckliga eller underförstådda skall finnas för denna
produkt och användning ska vara på egen risk.


Business relationer

hhp lämnar inga utfästelser eller garantier överhuvudtaget om någon annan webbplats som kan
nås via HHP webbplatsen. När du använder en icke-HHP webbplats, även en sådan som kan
innehålla HHP logotypen, vänligen förstå att den är oberoende av HHP och att HHP inte har
någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Dessutom innebär en länk till en icke-HHP
webbplats inte att HHP stödjer eller accepterar ansvar för innehållet eller användningen av den
webbplatsen. Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att alla program
du använder är fritt från exempelvis virus, maskar, trojanska hästar och andra föremål av
destruktiv karaktär. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER HHP VARA
ANSVARIG MOT NÅGON FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT ELLER ANDRA
följdskador BEROENDE PÅ ELLER SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV
DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE,
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINST, AVBROTT, FÖRLUST AV
PROGRAM ELLER ANDRA DATA ELLER ANNAT, ÄVEN OM VI uttryckligen
informerats om RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. ALL information tillhandahålls av HHP I
”BEFINTLIGT SKICK” ENDAST. HHP GER INGA GARANTIER, uttryckliga eller
underförstådda, INKLUSIVE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, SÄLJBARHET OCH
RÄTTIGHETSINTRÅNG. HHP kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera
denna. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av sådana ändringar
och bör därför regelbundet besöka denna sida för att fastställa de aktuella villkor till vilka du är
bunden.