Integritetspolicy/dataskyddspolicy

Det är viktigt för HHP Sverige AB att skydda dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy (”Dataskyddspolicyn”) ger dig information om hur HHP Sverige AB använder personuppgifter, i enlighet med rådande lagstiftning. Detta dokument ska läsas tillsammans med Policy för cookies.

ver.1.0 – 2018-05-04


DATAFÖRVALTARE/PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Dataförvaltare är HHP Sverige AB, ett aktiebolag baserat i Sverige , registrerat i bolagsregistret i Sverige med organisationsnumret 556693-6711 och bolagssäte i Åkersberga:
HHP Sverige AB
Sågvägen 7
184 40 Åkersberga
(hädanefter “HHP Sverige”).


EXTERNA LÄNKAR

Denna Dataskyddspolicy hanterar endast data som bearbetas av HHP Sverige.

HHP Sverige ska inte hållas ansvariga för bearbetning av personuppgifter du kan komma att lämna till tredje part, även om länkar till tredje part tillhandahålls på HHP Sveriges webbplats.

Webbplatser eller applikationer tillhörande tredje part som du kan få åtkomst till genom HHP Sveriges webbplats eller applikation omfattas inte av denna dataskyddspolicy.


INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler så som webbplatser, sociala media, kontakt med kunder och evenemang (handelsmässor, mm.) Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats, offentliga register, så som SPAR) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. handelsmässor, kundmöten).

HHP Sverige samlar in och bearbetar all information du tillhandahåller genom webbplatsen eller på något annat sätt, som t.ex. namn, efternamn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, och om du agerar som professionell, företagsnamn och position i företaget.

När personuppgifter begärs kan dessa vara både obligatoriska och valfria.

HHP Sverige kan komma att bearbeta personuppgifter i något av följande syften (syftet kan variera från fall till fall):

  • För kundsupport: HHP Sverige bearbetar dina personuppgifter för att ge dig som kund support, särskilt för att svara på frågor.
  • För mässor och andra erbjudanden: Med ditt medgivande (när så krävs) kan HHP Sverige hantera dina personuppgifter för att kunna kontakta dig via e-post, textmeddelanden, telefon eller vanlig post om tjänster och produkter vi tror kan intressera dig (marknadsföringsinformation, erbjudanden, mm.)
  • För statistisk analys: HHP Sverige kan hantera dina personuppgifter för att genomföra statistiska analyser (marknadsföringsanalys, utvärdering av effektivitet för våra kampanjer (Google Analytics), mm.).
  • I administrativa syften i relation till säkerhet och åtkomst till HHP Sveriges datasystem, plattformar, säkra webbplatser eller applikationer.
  • I andra legitima affärssyften. Exempelvis att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om ändringar i våra villkor eller policyer.

Vill du få mer detaljerad information kan du läsa här>>


UTLÄMNANDE/ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

HHP Sverige kan komma att lämna ut dina personuppgifter (dock ej personnummer) till en underagent, om så är nödvändigt, i syfte att kunna fullfölja kundsupport. Med ditt samtycke kan vi även dela uppgifter med ett behandlingsställe. HHP Sverige kommer inte att sälja, hyra ut eller vidareförmedla dina personuppgifter andra parter.

Dessutom förbinds HHP Sverige och dess underagenter av ett sekretessavtal.

HHP Sverige kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.


SÄKERHET FÖR INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

HHP Sverige strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

HHP Sverige använder datasystem som följer industristandarder. Endast HHP Sveriges eller datasystemsleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift för något av de datasystem som anges ovan kommer att få åtkomst till dina personuppgifter. I de fall våra datasystem överför data till servrar i USA skyddas dina data av EUs avtal med USA, Privacy Shield, exempelvis Dropbox.


VARAKTIGHET FÖR FÖRVARING

HHP Sverige kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in, inom de gränser som gäller enligt tillämplig lag och i enlighet med juridiska och regulatoriska krav, särskilt vad gäller redovisningskrav.


ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER

I enlighet med tillämpliga lagar har du rätt att begära utdrag, ändring eller borttagning av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info[@]hhpsverige.se eller ett brev till:
HHP Sverige AB
att: datasekretess
Box 140
184 22 Åkersberga

I enlighet med lag ska denna begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift ska bifogas. Du ska också ange till vilken adress svaret ska skickas.


Vill du lära dig mer om GDPR?

Hos Datainspektionen kan du läsa mer om GDPR.