Avslappning

Andullationsterapin är en utmärkt behandling av spänningar.

Den ger snabbt en pågående sympatisk vila som i sin tur stimulerar det parasympatiska nervsystemet. Dessa effekter på det autonoma nervsystemet kan medföra att andullationsterapin ger en djup och varaktig avslappning.

De intensivt avslappnande effekterna är baserade på biofysisk terapi och den skadliga stressen minskas.Framgångsrika koncept för en 15 minuters tillämpning under lunchrasten (power nap) har visat att andullationsterapi minskar förekomsten av stress och kan möjliggöra en ökad prestationsförmåga på eftermiddagen.

Det finns 5 grundläggande verkningsprinciper där andullationen kan ha en positiv inverkan på vår kropp.
Andullationen riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan kan påverka de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

IGÅNGSÄTTNING AV AVSLAPPNINGSMEKANISMER – verkningsprincip 4
Kroppslig avslappning

Ansträngande aktiviteter leder till muskelspänningar i vår kropp. Detta har till följd att musklerna inte tillförs tillräckligt med näringsämnen. Andullationen hjälper till att utvidga blodkärlen och förbättra musklernas blodcirkulation. Näringsämnen tas upp igen och spänningstillstånd löses upp.

Mental avslappning

Stress har en negativ inverkan på vårt nervsystem. Med andullation återfår man jämvikten, eftersom de positiva signalerna relativerar negativ inverkan. Och stressen minskar.

Med andullationen vill vi överlämna en fantastisk möjlighet för hälsa och välbefinnande i era händer. Vi botar inga sjukdomar och det påstår vi inte heller. Andullationen stimulerar vår kropp med hjälp av fem verkningsprinciper. Detta bekräftas av allmän medicinsk kunskap och visas även i studier. Vi kan inte lova några underverk och har inte för avsikt att påstå detta. För att få en långtidsverkan bör andullationen användas långvarigt. Med ANDUMEDIC® 3 har ni behandlingen i era egna händer.


Avslappning-2

Muskulär avslappning

Behandlingsprogram 2

Djup muskulär andullation

Mot muskelsmärtor & spänning, vitaliserande, ökat välbefinnande, stimulerar ämnesomsättningen.


Avslappning-15

Behandlingsprogram 15

Djupavslappning

Stressreducering, vid sömnproblem, stödjer meditation, gynnar autonoma nervsystemet.


avslappning-18

Avslappning för förbättrad sömn.

Behandlingsprogram 18

Minska sömnstörningar

Bidrar till en förbättrad insomning och sömn. Motverkar spänningar och stress i vardagen.


Läs mer >>


Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.