Massageterapi

Orsakerna till åldrande i kroppen är ännu inte helt klarlagda, trots intensiv forskning inom detta område. Inte desto mindre, ingen av oss har makten att bromsa åldrandeprocessen. Geriatrik har några metoder för motverkande av åldrandet, men för att dra nytta av dem, krävs vanligtvis hjälp av läkare.

Karakteristiskt för åldrandet är en minskning av aktiviteten i de inre organen på grund av minskad cirkulation. Andullationens massageterapi ger en ökad cirkulation till organen vilket ger dig mer energi, vilket i sin tur gör att du ytterligare kan öka cirkulationen själv. Regelbundna andullationsbehandlingar är ofta tillräckligt för att bryta denna onda cirkel och att bevara en frisk elasticitet upp i högre ålder. Ju äldre ett organ är, desto mindre blodcirkulation tar det emot. Ju mindre blodcirkulation ett organ får, desto snabbare åldras det.

Förutom de rent fysiska effekterna kan också den här typen av lätt massageterapi med värme och avslappning ha en gynnsam verkan på personens allmänna välbefinnande. Något som många äldre personer idag upplever för lite av i sin vardag.

Andullationsmassage ges på en massagemadrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.


Flera av behandlingsprogrammen passar. Läs mer under Behandlingsprogram massageterapi.


Är du intresserad av en behandlingsutrustning?

Läs mer>>


Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.


Vill du veta mer om hur andullationen fungerar som massageterapi kan du läs mer under Hur fungerar andullation