Stelhet

Andullationsterapi har visat sig kunna vara mycket effektiv mot stelhet då den kraftigt ökade cirkulationen av vätskorna i kroppen och den kombinerade djupverkande infravärmen ger syresatt blod ut till hela kroppen.

Även genomblödning i den djupa muskulaturen kan främjas vid stimulering med vibrationen.

Ämnesomsättning, återhämtning, lymfsystemet och bearbetningen av slaggprodukter stimuleras också.


Många av behandlingsprogrammen kan lindra smärta. Läs mer under behandlingsprogram.