Ryggbesvär

Ryggsmärtor – utbredd sjukdom:

Ryggont är en av de mest utbredda sjukdomarna bland befolkningen i dag och det har sin förklaring. Arbetsrelaterat sittande, stående, böjningar och lyft, med samma enformiga rörelser och oftast felaktigt, belastar ryggraden dag ut och dag in.

Noggrann diagnostisk analys visar att 89% av alla ryggbesvär i själva verket är resultatet av ett sådant påfrestande rörelsemönster. Detta leder till muskelspänningar och härdning och cirkulationsproblem, vilket i sin tur leder till mer smärta.

Andullationsmassagen kan vara mycket effektiv vid behandling av ryggbesvär. Därför att det ger en stimulering för riktad vidgning av blodkärlen. De spända ryggmusklerna blir avslappnade och hela vävnaden får en bättre genomblödning.

De kliniska problemen som kan förekomma:

  • Spänningar och muskelknutor
  • Disk- och kotproblem
  • Smärta
  • Ischiasproblem
  • Störningar av cirkulationen på djupet i muskelområden
  • Migrän

Ryggbesvären kan lindras snabbt och märkbart.

Dessutom kan regelbunden andullationsterapi ytterligare effektivt förhindra ryggbesvär.

Den praktiska erfarenheten samt vetenskapliga studier har bekräftat detta.

Den djupverkande infravärmen vid denna biofysiska behandling verkar specifikt på kroppen och stärker effekten.

Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.

Överlagring av smärtsignaler – verkningsprincip 2

Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som kan lindra smärtan. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som ”kroppens egna smärtstillande medel”. Allt detta gör att ryggbesvär kan lindras.

 

ryggbesvär
Bland annat behandlingsprogram 7

Lösa upp spänningar

Programmet kan hjälpa vid ryggsmärtor och spänningar i hela ryggmuskulaturen.


ryggbesvär program 8
Behandlingsprogram 8

Kroniska ryggbesvär

Programmet kan hjälpa vid kroniska besvär i ländrygg samt vid ischiasbesvär.


Är du intresserad av en behandlingsutrustning för smärtlindring?

Läs mer>>


Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.