Stressbehandling

I vardagen utsätts organismen för många stressituationer. Det tröttar ut. Men om energin bara förbrukas och reservoaren inte fylls på, råkar både kropp och själ ur balans. Med andullation försöker vi aktivera kroppens egna självläkningsmekanismer och kroppen får ny vitalitet. För att vara bättre rustad för stress är det bra att ha kontroll på de utlösande faktorerna.

Andullationsterapin kan lindra stress och göra att stressen klaras av väsentligt mycket bättre.

Kroppslig avslappning

Ansträngande aktiviteter leder till muskelspänningar i vår kropp. Detta har till följd att musklerna inte tillförs tillräckligt med näringsämnen. Andullationen hjälper att utvidga blodkärlen och förbättra musklernas blodcirkulation. Näringsämnen tas upp igen och spänningstillstånd löses upp.

Mental avslappning

Långvarig stress har en negativ effekt på det vegetativa nervsystemet, som innefattar en stimulerande del (sympatisk) och en lugnande del (parasympatisk). I en stresssituation är den sympatiska nivån högre än nödvändigt. Andullation återställer balansen genom att generera positiva signaler med mekaniska vibrationer, som motverkar de negativa sympatiska signalerna. Den infraröda värmen gör att vibrationerna når djupare in i vävnaden. Stressnivån minskar.

Använda andullation för återhämtning vid stress
Regelbunden användning av denna biofysiska process kan ge en varaktig motståndskraft mot stress och dess negativa skadliga effekter. Terapin kan ge sympatisk vila och det parasympatiska nervsystemet stimuleras.

Resultatet av detta har visat sig på bland annat, hjärtfrekvens och blodtryck liksom på muskeltonus. Dessutom ger andullationsterapin riktad djupverkande infravärme som kan medföra en djup avslappning och således en stressbehandling. Detta kan påverka bl.a. muskelspänning och lindra stress samt stressrelaterade smärttillstånd.

Friskvård på företag
Idag är friskvård på företag ingen konstighet längre. Kunskapen om stress och vikten av återhämtning har ökat under senare år. Med andullationsterapi får användaren en mycket effektiv fysisk och mental avslappning, ökar välbefinnandet och prestationsförmågan. Vi har finansieringslösningar för företag som vill leasa ett andullationssystem till personalen. Läs mer här eller kontakta oss på info@hhpsverige.se!


 

avslappning-18
Bland annat behandlingsprogram 18

Minska sömnstörningar

Kan bidra till en förbättrad insomning och sömn och motverka spänningar och lindra stress i vardagen.


Läs mer>>


Många av behandlingsprogrammen kan vara avslappnande och motverka stress. Läs mer under behandlingsprogram.Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.