Stressbehandling

För att vara bättre rustad för stress är det bra att ha kontroll på de utlösande faktorerna.

Andullationsterapin kan göra att stressen klaras av väsentligt mycket bättre.

Regelbunden användning av denna biofysiska process kan ge en ihållande motståndskraft mot stress och dess negativa skadliga effekter.

Terapin kan ge sympatisk vila och det parasympatiskas nervsystemet stimuleras.

Resultatet av detta har visat sig på bland annat, hjärtfrekvens och blodtryck liksom på muskeltonus.

Dessutom ger andullationsterapin riktad djupverkande infravärme som kan medföra en djup avslappning och således en stressbehandling.

Detta kan påverka bl.a. muskelspänning och stressrelaterade smärttillstånd positivt.


avslappning-18
Bland annat behandlingsprogram 18

Minska sömnstörningar

Kan bidra till en förbättrad insomning och sömn och motverka spänningar och stress i vardagen.


Andumedic3

Läs mer om våra produkter Andumedic3>>


Många av behandlingsprogrammen kan vara avslappnande och motverka stress. Läs mer under behandlingsprogram.Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.