Ledbesvär

Andullationsterapi är en behandling som väl rekommenderas för att lindra ledbesvär.

Tack vare intensiv aktivering av genomblödning kan terapin skapa en djupgående avslappning.

Muskelspänningar och -blockader kan lösas upp och på detta sätt avlastas de skadade lederna.
Detta återspeglas i en omedelbar minskning av smärtsamma symtom.

Eftersom denna biofysiska-terapi även starkt kan stimulerar ämnesomsättningen (metabolismen), får alla vävnader i kroppen syresatt blod och viktiga näringsämnen.

Som en följd kan möjligen även nedbrytningsprocessen i brosket bromsas och vidare fortskridande hindras.

Allt detta ger en betydande förbättring av symptomen och kan skydda mot förstörelsen av de drabbade lederna.

Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.

Andullationsterapi kan bidra till att lindra smärta som uppstår i samband med ledbesvär.
Observera att andullationsterapi inte kan behandla ledbesvär som sjukdom och inte heller ersätta en medicinsk konsultation.

Överlagring av smärtsignaler – Verkningsprincip 2

Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som lindrar smärtan. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som ”kroppens egna smärtstillande medel”.


ledbesvär
Behandlingsprogram 10

Vitalisering av lederna – lindra ledbesvär

Program 10 kan lindra vid ledsmärta, artros, reumatism och benskörhet.


Är du intresserad av en behandlingsutrustning för smärtlindring vid ledbesvär?

Läs mer>>


Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.