Statistik

hhp_sjukdagar_backpain_i70262608._szw175h3500_

Ryggont är den vanligaste förekommande utbredda sjukdomen

Per år är anställda frånvarande från arbetet minst fyra och en halv dag på grund av ryggsmärtor. Detta leder till cirka en fjärdedel av alla dagar missade på jobbet och gäller för en av fem personer som går in förtidspension. Ryggont är den dyraste sjukdomen. Behandling går på ca tio miljarder euro per år. Och ytterligare 15 miljarder euro går förlorade på grund av minskad produktivitet, arbetsrelaterad och förtidspensionering. Ryggsmärta drabbar allt yngre personer 80,5% av alla män och så mycket som 85,5% av alla kvinnor mellan 25 och 34 år har rapporterat att ha lidit av ryggont någon gång.

Idag räknar man med att omkring 540 miljoner människor har fått sina liv begränsade till olika grader av smärtor i ryggen.

I Sverige räknar man med att 80 procent av befolkningen någon gång under livet plågas av smärtor i ländryggen. Det är därför ett av våra vanligaste folkhälsoproblem.

De som har tur har det bara tillfälligt, men för många är det återkommande problem och för vissa blir smärtan kronisk.

Du hittar studier/tester och undersökningar här>>