Dis-stress

För att vara bättre rustad för stress, är det bra att ha kontroll på de utlösande faktorerna.

Det är precis vad andullationsterapin kan göra : Med terapin klaras dis-stress av väsentligt mycket bättre.

Regelbunden användning av denna biofysiska process ger en långvarig motståndskraft mot stress och dess negativa skadliga effekter, dis-stress.

Terapin kan ge sympatisk vila och det parasympatiska nervsystemet stimuleras.

Resultatet av detta har visat sig på bland annat, hjärtfrekvens och blodtryck liksom på muskeltonus.

Dessutom ger andullationsterapin med riktad djupverkande infravärme en djup avslappning.

Detta kan påverka bl.a. muskelspänning och stressrelaterade smärttillstånd positivt.


Bland annat:
Behandlingsrogram 11

Power-nap

Reducerar stress och motverkar utbrändhet. Verkar direkt avslappnande. Bidrar till en förbättrad insomning och sömn. Motverkar spänningar och stress i vardagen.


avslappning-18
Behandlingsrogram 18

Minska sömnstörningar

Kan bidra till en förbättrad insomning och sömn och motverka spänningar och stress i vardagen.


Behandlingsrogram 20

Stresstolerans

Kan öka det autonoma försvaret mot stress och hjälpa kroppen med stresshantering


Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.