Smärtlindring

Andaulltionsterapin ger ofta en effektiv smärtlindring vid både akuta och kroniska besvär.

Genom stimulering av huden/beröringssinnet, taktila sinnet, aktiveras beröringsreceptorerna och oxytocin frisätts som ger en smärtlindring.

Oxytocin är ett hormon i det centrala nervsystemet och ger många positiva effekter i vår kropp, bl.a är det bra för den glatta muskulaturen som finns i tarmar, blodkärl och luftvägar.

Men framförallt kan stimuleringen tillsammans med Oxytocinet ge effekter såsom:

  • Lindring av kronisk smärta
  • Avslappning av musklerna
  • Ökad blodcirkulation
  • Ökad genomblödning
  • Lindring av ångest
  • Bättre och djupare sömn
  • Förbättrad mag- och tarmfunktion
  • Immunförsvaret stärks
  • Allmän smärtlindring

Överlagring av smärtsignaler – verkningsprincip 2

Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som ger smärtlindring. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som ”kroppens egna smärtstillande medel”.


Många av behandlingsprogrammen kan ge smärtlindring. Läs mer under behandlingsprogram smärtlindring.


Är du intresserad av en behandlingsutrustning för smärtlindring?

Läs mer>>


Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.