Cystisk fibros

Andullationsterapi kan ge en kraftig och snabb djupavslappnande effekt både psykiskt och fysiskt.

Det har även visat sig att andullationsterapi i många fall ger en snabb slemlösande effekt, vilket är gynnsamt vid cystiskt fibros, genom vibrationerna och den djupverkande infravärmen.

Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.

Det ger snabbt en pågående sympatisk vila och i sin tur stimuleras det parasympatiska nervsystemet.

Dessa effekter på det autonoma nervsystemet kan medföra att andullationsterapin ger en djup och varaktig avslappning.

Resultatet av detta har visat sig på bland annat, hjärtfrekvens och blodtryck liksom på muskeltonus.

Dessutom har andullationsterapin riktad djupverkande infravärme som medför en djup avslappning.

Detta kan påverka bl.a. muskelspännings- och stressrelaterade smärttillstånd positivt.

Genom stimulering av huden/beröringssinnet, taktila sinnet, aktiveras beröringsreceptorerna och oxytocin frisätts.

Oxytocin är ett hormon i det centrala nervsystemet och ger många positiva effekter i vår kropp, bl.a är det bra för den glatta muskulaturen som finns i tarmar, blodkärl och luftvägar.

Framförallt kan stimuleringen tillsammans med Oxytocinet ge effekter såsom:

  • Lindring av kronisk smärta
  • Avslappning av musklerna
  • Ökad blodcirkulation
  • Ökad genomblödning
  • Lindring av ångest
  • Bättre och djupare sömn
  • Förbättrad mag- och tarmfunktion
  • Immunförsvaret stärks

Avslappning-2
Behandlingsprogram 2

Djup muskulär andullation

Mot muskelsmärtor & spänning, vitaliserande, ökat välbefinnande, stimulerar ämnesomsättningen.


lymfsystemet

Behandlingsprogram 3

Stimulering av lymfsystemet och avgiftning

Eliminering av slaggprodukter, stödjer venösa återflödet, stärker bindväv, minskar celluliter.


Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.