Studier och tester

Det finns flera studier gjorda på andullationsvibrerande massage. Du kan läs mer på länken under.

Läs mer på IAAT, The International Association for Andullation Technology, hemsida>>

Här nedan presenterar vi en blandning på olika tester och undersökningar som gjorts.

Vi söker även projekt för pilottester här i Sverige. Är du intresserad att av göra ett pilottest hör av dig till oss.

Text_2

Läs mer »Fresenius

"The Europa Fachhochschule Fresenius" har analyserat effekten av vibrationer massage i kombination med infravärme på överbelastningar i blod- och lymfakärl.
Text_2

Läs mer »Biomed

Biomed, laboratoriet för biomekaniska diagnos, undersöker lymfdränage med andullationsmassage på patienter som lider av lymfatiska överbelastningar.
Text_2

Läs mer »Sjösjuka

Behandling av sjösjuka utan medicinering.
Text_2

Läs mer »Dr. Uwe Gerlach

Effekten av HHP Massage System på förmågan att slappna av.
Text_2

Läs mer »Peter Staudinger

Massagsystemet är bra komplement till de manuella terapier som används i en sjukgymnasts vardag.
Text_2

Läs mer »SPOREG

I Tyskland lider över 40 miljoner människor av mer eller mindre akut ryggsmärta och detta antal är på uppgång. Smärtstillande blir den sista utvägen för många.