Biverkningar

Biverkningar, risker

Finns det biverkningar? Andullationsvibrerande massage med infraröd värme är en reglerande terapi, vilket innebär att den stödjer och återuppväcker kroppens naturliga funktioner. Studier har visat att, med korrekt användning, det inte finns några uppenbara biverkningar. Andullation har en uttalad positiv effekt på kroppen. Det finns inga kategoriska riskindikationer!

Vi rekommenderar att få råd av en läkare för vissa tillstånd, exempelvis för personer med elektroniska implantat, gravida kvinnor och patienter med akuta sjukdomar, innan man börjar långtidsbehandling med en Andullation-vibrerande massage med infraröd värme. Behandlingen är helt smärtfri.  En tillfällig ökning av symptom kan ske under behandling och kan vara ett uttryck för en aktivering av metabolismen och som sådant ett positivt tecken.