Hälsofrämjande produkter

Det medicintekniska HHP Massagesystemet

Vi lever i en era med anmärkningsvärd teknisk utveckling på många områden. Hälsostandarder har förbättrats i sådan utsträckning i många länder att prognoserna förutspår ett hopp i livslängden under de kommande decennierna. Att nå hundra år är inte ett undantag längre. Det kommer att bli normen.

Trots den ökade levnadsstandarden har antalet lindriga funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar visat en kraftig och oroande ökning. Många av dessa livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom stress, utbrändhet, fetma och kardiovaskulära patologier, sätter ytterligare tryck på sjukvården och även arbetsgivarna. Idag är hälsofrämjande arbete på företag ingen konstighet längre. Kunskapen om stress och vikten av återhämtning har ökat under senare år. Med andullationsterapi får användaren en mycket effektiv fysisk och mental avslappning, ökar välbefinnandet och prestationsförmågan.

HHP Massagesystem är den första certifierade medicintekniska produkten för att skapa andullationsmassage med djupverkande infravärme. Andullationstekniken ingår i vibrationsbehandlingar som är mer känt internationellt som Helkroppsvibration (WBV), och refererar till medicinska behandlingar med hjälp av (icke-manuell) mekanisk vibration för att förbättra hälsan hos användare med olika besvär och sjukdomar. Andullations®tekniken avger specifika lågfrekventa vibrationer kombinerat med kortvågig infraröd värme, som ger en avslappning hos användaren.

Att använda sig av HHP andullationssystem är enkelt. Allt du behöver göra är att lägga dig tillrätta, greppa den medföljande fjärrkontrollen och sedan starta någon av de förprogrammerade andullationsprogrammen vilka värmer upp, motverkar muskelsmärtor och spänningar, forslar bort slaggprodukter, stimulerar blodcirkulationen, bidrar till djupavslappning och även stimulering under fötterna med tillhörande fotplatta.

 

Fördelar i korthet:

  • Certifierad medicinteknisk produkt
  • Enkel hantering tack vare förinställda behandlingsprogram
  • Effektivitet visat i studier
  • Hälsofrämjande produkt för friskvård, hemmabruk eller professionell användning av terapeut
  • Låga underhållsinsatser och lättskött
  • Låg effektförbrukning tack vare 12-volts drift
  • Framgångsrikt använd av Tysklands ledande sjukgymnaster, medicinska praktiker och kliniker
  • Tillverkad i Tyskland
  • Valfria tillbehör

Läs mer om andullationens verkningsprinciper>>

Text_2

Läs mer »ANDUMEDIC 3 Pro

ANDUMEDIC® 3 Professionell används för de tre områdena smärtlindring, återhämtning och gott åldrande. De inbyggda andullationsmotorerna är avsedda för daglig kontinuerlig drift. Systemet ger en märkbar smärtlindring vid flertalet olika kroppsliga besvär.
Text_2

Läs mer »Behandlingsprogram

Här finns behandlingsprogrammen och vad de kan lindra för besvär.
Text_2

Läs mer »Tillbehör

Här finner du valfria tillbehör till massagesystemen.
Text_2

Läs mer »CE-märkning

Vad du behöver veta innan du köper en medicinsk apparat
Sedan den 1 januari 1995 har alla medicintekniska produkter och apparater varit föremål för den aktuella läkemedelslagen. CE-märkningen indikerar överensstämmelse med grundläggande s

Text_2

Läs mer »Tekniska data

På HHP är vårt ansvar för våra produkter och mot slutanvändaren av högsta prioritet. På grund av våra höga kvalitetskrav samt för din säkerhet, producerar vi uteslutande våra produkter i Tyskland och utsätter dem för kontinuerlig testning.