Sömnstörningar

Andullationsterapi kan vara ett extremt effektivt hjälpmedel för sömnlöshet och sömnstörningar.

Det kan ge en djup och varaktig avslappning vilket minskar sömnstörningar.

Detta utgör grunden för ett bättre insomnande och ihållande sömn, och därmed för en hållbar förbättring av störd nattsömn.

Regelbunden användning av denna biofysiska process kan ge ökad avslappning och stresstålighet.

Terapin kan ge sympatisk vila och det parasympatiskas nervsystemet stimuleras.

Den riktade djupverkande infravärmen kan främja sömnkvalitén ytterligare.


Sömnstörningar
Behandlingsprogram 18

Minska sömnstörningar

Kan bidra till en förbättrad insomning och sömn och motverka spänningar och stress i vardagen.


Andumedic3

Läs mer om våra produkter Andumedic3>>Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.