Artros-behandling

Andullationsterapi kan rekommenderas för artros behandling

Tack vare intensiv aktivering av genomblödning skapar andullationsterapin en djupgående avslappning vilket är en fördel vid artros behandling.

Muskelspänningar och -blockader kan lösas upp och på detta sätt kan de skadade lederna avlastas.
Detta kan återspeglas i en omedelbar minskning av smärtsamma symtom som man ofta har vid artros.

Eftersom denna biofysiska-terapi även starkt stimulerar ämnesomsättningen, får alla vävnader i kroppen syresatt blod och viktiga näringsämnen.

Som en följd kan även nedbrytningsprocessen i brosket bromsas och vidare fortskridande hindras i artros-behandling med andullationsterapi.

Allt detta kan ge en betydande förbättring av symptomen och kan skydda mot förstörelsen av de drabbade lederna.

Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.

Andullationsterapi kan bidra till att lindra smärta som uppstår i samband med artros.
Observera att andullationsterapi inte kan behandla artros som sjukdom och inte heller ersätta en medicinsk konsultation.


artros-behandling

Artros-behandling med program 10.

Behandlingsprogram 10

Vitalisering av lederna

Program 10 lindrar vid ledsmärta, artros, reumatism och benskörhet.


Är du intresserad av en behandlingsutrustning för smärtlindring vid artros och andra ledbesvär?

Läs mer >>


Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.