Ischiasbesvär

Med andullationsterapin kan ischiasbesvär mycket effektivt behandlas.

Tack vare den kombinerade effekten av djupverkande infravärme och riktade resonanssvängningar åstadkoms stimulering av receptorer i blodkärlen.

Detta leder till en vidgning av kärlet och därmed en väsentligt förbättrad cirkulation i blod- och även i det lymfatiska flödet.

Detta medför även en djupavslappning i hela kroppen: på detta sätt kan trycket minskas på ischiasnerven eller de blockeringar som klämmer nerven.

Denna biofysikaliska behandlingsmetod kan ge en snabb smärtlindring, vilket också ger patienten en varaktigt rörelseförmåga.

Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt.

Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.


ryggbesvär program 8
Behandlingsprogram 8

Kroniska ryggbesvär

Programmet kan hjälpa vid kroniska besvär i ländrygg samt vid ischiasbesvär.

 


Är du intresserad av en behandlingsutrustning för smärtlindring av kronisk ryggvärk och ischias?

Läs mer>>


Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.