CE-märkning

Vad du behöver veta innan du köper en medicinsk apparat

Sedan den 1 januari 1995 har alla medicinska produkter och apparater varit föremål för den aktuella läkemedlelslagen. CE-märkningen indikerar överensstämmelse med grundläggande säkerhets-, kvalitets-och hälsokrav.
Endast tillverkare som har slutfört en omfattande bedömning av överensstämmelse och certifiering av auktoriserade myndigheterna kan fästa denna etikett. För medicintekniska produkter av riskklasser II a + II B (i synnerhet alla elektriska terapeutiska apparater som antingen direkt eller indirekt kommer i kontakt med patienten) måste, tillsammans med CE-märkningen, ger den fyrsiffriga koden erkännande av en av dessa oberoende auktoriserade myndigheterna.

hhp-system_weiss-cover_gespiegelt

HHP Massage är certifierat och som sådan har rätt att bära CE 0197 etikett. Varje medicinsk apparat av riskklasser IIa, IIb och III förde på marknaden måste testas och certifieras inom olika områden beroende på riskklass, såsom produktutveckling utveckling, produktion säkerhet, funktion, kvalitet, effektivitet, risker och faror, av en behörig myndighet. Skydda dig mot skador och titta efter CE-märkningen när de köper en medicinsk apparat. Din säkerhet är så viktigt att lagstiftarna att inte bara försäljning, men även användning av en medicinteknisk produkt som inte bär den CE märkningen har gjort ett brott.