CE-märkning

Vad du behöver veta innan du köper en medicinsk apparat

Sedan den 1 januari 1995 har alla medicintekniska produkter och apparater varit föremål för den aktuella läkemedelslagen. CE-märkningen indikerar överensstämmelse med grundläggande säkerhets-, kvalitets-och hälsokrav.
Endast tillverkare som har slutfört en omfattande kontroll av överensstämmelse med direktivet och certifiering av auktoriserade organ/myndigheter får CE-märka sin produkt. För medicintekniska produkter av riskklasser II a + II B (i synnerhet alla elektriska terapeutiska apparater som antingen direkt eller indirekt kommer i kontakt med patienten) måste, tillsammans med CE-märkningen, den fyrsiffriga koden finnas som bevis på kontroll av en av dessa oberoende auktoriserade myndigheterna/organen.

En huvudregel inom EU är att en produkt som lagligen säljs inom ett EU-land, fritt ska kunna marknadsföras i de övriga länderna.

hhp-system_weiss-cover_gespiegelt

HHP Massage är certifierat och som sådan har rätt att bära CE 0633 etikett. Varje medicinsk apparat av riskklasser IIa, IIb och III förde på marknaden måste testas och certifieras inom olika områden beroende på riskklass, såsom produktutveckling, produktionssäkerhet, funktion, kvalitet, effektivitet, risker och faror, av en behörig myndighet eller ett behörigt organ. Skydda dig mot skador och titta efter CE-märkningen när du köper en medicinteknisk apparat.