Maria Wikström

Så säger Maria Wikström om andullation. Hon har gjort en behandlingsserie hos Ikas Andullationsstudio.