Sömnstörningar

Andullation kan vara ett effektivt hjälpmedel för sömnlöshet och sömnstörning.

En av de vanligaste orsakerna till sömnstörning är stress. Vid stress blir sömnen ytlig och det är ofta svårt att somna om. Dock är det inget du kan hantera mitt i natten när du har svårt att sova. Du behöver ta dig tid under dagen att hitta stressen för att förebygga problem i framtiden. 

Andullation kan ge en djup och varaktig avslappning vilket minskar sömnstörning. Att vara avslappnad utgör grunden för ett bättre insomnande och ihållande sömn, och därmed för en hållbar förbättring av störd nattsömn.

Regelbunden användning av denna biofysiska process kan ge ökad avslappning och stresstålighet.

Terapin kan ge sympatisk vila och det parasympatiskas nervsystemet stimuleras.

Den riktade djupverkande infravärmen kan främja sömnkvalitén ytterligare.


Sömnstörningar
Behandlingsprogram 18

Minska sömnstörningar

Kan bidra till en förbättrad insomning och sömn och motverka spänningar och stress i vardagen.


Läs mer>>Vill du få andullationsbehandling så kan du besöka någon av våra partner. Se kartan.