F.A.Q

Vanliga frågor

Finns det negativa biverkningar kopplade till att använda HHP Massagesystem?

Det finns inga rön angående negativa bieffekter.


Finns det något jag kan göra fel när man använder den?

Nej – varken de valbara enskilda programmen eller de medicinska programmen har någon negativ effekt på kroppen. Om du lider av feber, akut inflammation eller om du misstänks lida av blodpropp/trombos skall inte HHP Massagesystemet användas. Detsamma gäller under graviditeter eller om du bär en artificiell pacemaker.


Kan jag använda HHP Massagesystem varje dag?

Daglig användning uppmuntras för att uppnå största möjliga effekt. Det finns inga risker med att använda systemet varje dag.


Använder även läkare HHP Massagesystem?

Mer än 1.800 läkare och nästan 100 kliniker över hela Tyskland använder HHP Massagesystem. I Sverige är produkten fortfarande ny men kommer att användas av sjukvårdspersonal även här.


Kan det verkligen hjälpa?

Ett antal oberoende studier har visat effektiviteten av HHP Massagesystem, men tiden och effektiviteten av en behandling kan variera från patient till patient och beror på individen.


Hur lång tid tar en behandling?

Den förprogrammerade standardbehandlingen varierar från 15 till 30 minuter. Generellt bör nybörjare starta med program på 15 minuter. Efter en kort period av acklimatisering (oftast bara några behandlingar behövs) kan behandlingar förlängas till 30 minuter.


Finns det en maximal längd av behandlingen?

I grunden finns det ingen maximal längd för en behandling, men mer än 30 minuter förbättrar inte effekten. Men det är inte farligt att ligga längre än 30 min så länge det känns bra.


Hur ofta kan jag använda den?

Du kan i allmänhet använda det så ofta du vill, observera att från ett terapeutiskt perspektiv är en högre frekvens av behandlingar att föredra framför förlängda behandlingar. Att använda HHP Massagesystem endast en gång om dagen och förlänga behandlingstiden till mer än 30 minuter är sämre än att använda den flera gånger om dagen kortare behandlingstid.


Kan barn använda det?Ja, men vänligen ägna särskild uppmärksamhet åt barnets ställning. Speciellt hjärt-balans-kudden ska skjutas upp så mycket som behövs för att stödja vinkeln på knäna. Var lyhörd för hur barnet uppfattar behandlingen och reglera motorstyrka och värme utifrån den upplevda känslan. Det är lika nyttigt med andullationsmassage för barn som för vuxna.


Avger systemet elektromagnetisk strålning?

HHP Massagesystem är en licensierad medicinsk produkt i klass 2A, som testades för elektromagnetisk strålning. Således finns det inga negativa effekter på den mänskliga kroppen på grund av elektromagnetisk strålning.


Hur stor är elförbrukningen?

Den maximala förbrukningen är på högsta nivån 80 Watt. Med en standardbehandling längd på 15 minuter, kommer förbrukningen vara ca 20 Wh  per behandling.


Kan HHP Massagessystem användas över hela världen?

Använd en för landet anpassad adapter. Inga ändringar måste göras i själva enheten.


Hur sköter jag mitt HHP Massagesystem?

Sänk aldrig ner apparaten i vatten och ha den alltid på ett säkert avstånd från vattenkranar. Överdragen är tillverkade av ett mjukt konstlädermaterial och är lätta att rengöra. Normal smuts och fläckar kan enkelt tas bort med en lösning av neutralt tvål eller såpa och ljummet vatten. Gnugga därefter fläcken med en ren och mjuk trasa. Använd inte starka rengöringsmedel eller blekmedel.


Kan jag använda massagesystemet om jag har en höftledsprotes?

Generellt ja, men rådfråga alltid din läkare om hur länge du bör vänta efter operationen då läkningen kan ta olika lång tid.


Jag har en artificiell pacemaker. Kan jag använda massagesystemet?

Det beror på vilken typ av pacemaker du har. Rådfråga alltid din läkare innan du påbörjar behandlingen.


Gäller samma sak om jag lider av trombos (blodpropp)?

Om du har misstanke om trombos så använd inte massagesystemet innan du talat med din läkare.


Kan jag använda massage systemet, trots att jag lider av ett diskbråck?

Diskbråck åtföljs av trånga muskler i kombination med försämrad blodcirkulationen. Om denna brist på cirkulation kvarstår över längre tidsperioder, typisk klinisk smärta  uppstår. En användbar behandling är att lösa upp muskler med värme och massage för att förbättra cirkulationen. Denna effekt kan uppnås med HHP Massagesystem. Ett antal patienter som lider av diskbråck har behandlats framgångsrikt med HHP Massage System. Observera att massagen inte botar diskbråcket utan lindrar symtomen och smärtan.


Bör massage systemet placeras på en mjuk eller en hård yta?

HHP Massagesystem är en fristående terapeutisk apparat och enklast använder du det avsedda stativet så har du en färdig bänk.  Så länge marken HHP Massagesystem är placerat på är jämn så uppnås önskad effekt.


Vad gör jag om det finns ett tekniskt problem?

Om det finns en teknisk brist trots våra förväntningar, vänligen kontakta oss via e-post.